St Bondru FM (ANBI)


ANBI BondruFM2017-03-20

ANBI profiel

Stichting Bondru FM

Algemene informatie

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.

BondruFMLogo2016HJGill

St Bondru FM

Stichting
Statutaire naam
Stichting Bondru FM
Ook genoemd (handelsnaam)
Bondru FM
Zoeknaam
Bondru FM
Statutaire zetel
KvK nummer
61956163
RSIN
XXXXXXXXXX
Activiteiten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel Het via radio, televisie of welk medium dan ook uitzenden van Omroep programma’s, bestemd voor de gemeente Amsterdam. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente. Zij tracht dit doel en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords te bereiken met alle geoorloofde middelen.
Juridisch Adviseur R Buurke: http://www.buurke-notarieeladvies.nl
 ….
Wijze waarop doel behaald wordt
Via Radio Omroep Publieke Omroep Amsterdam.

Subcategorie I, Algemeen

Subcategorie II, Algemeen
Subcategorie III, Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://hellengillandfriends.wordpress.com/

Contact informatie

Bezoekadres
Postadres
Berlinerstrasse 20
32825 Blomberg
Duitsland
Telefoonnummer, E – mailadres
WWW adres

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd:

(Archief2018): https://hellengillandfriends.wordpress.com/

Twitter
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet