Migreren


Website Opmaak2018 HellenJGill1Migreren (vrijblijvend of gevlucht)
Uit- en inschrijven (of asiel aanvragen), wonen, verzekeren, participeren (vrijwillig), studeren en/of werken, overheid en burger, rechten en plichten. Wat komt er allemaal bij kijken als u migreert, binnen- als wel buiten de EU? Wat komt er allemaal bij kijken, als u gepensioneerd bent en wilt verhuizen en/of migreren? (Pensioen) SVB, DigiD, ABP, Burgerservice nummer in moederland en woonland…. 
(Noot Redactie) Volg jaarlijks de updates op de pages van de organisatie zelf. Dez info is uit het jaar 2018). Succes met voorbereiden, HellenJGill


CAK (Centraal Administratie Kantoor) 
Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de Wlz en de Zvw. Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft. Hieronder vindt u meer informatie: 

 • Gepensioneerden die emigreren naar of wonen in een verdragsland
 • Werken in Nederland en wonen in het buitenland
 • Pensioenen en uitkeringen die recht geven op een formulier 121
 • EHIC van het CAK
 • Financiële informatie verdragsgerechtigden
 • Werken of studeren in het buitenland
 • Overlijden melden: https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland

CAK (Dienstverlener) Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken: https://www.hetcak.nl/


CAK (Kerntaken) Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke taken uit: 

 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
 • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
 • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden). 

Ook valt het nationaal contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) onder het CAK. Het doel is om patiënten die zich binnen de Europese Unie willen laten behandelen, te informeren over de medische behandeling in een ander EU-land: https://www.hetcak.nl/over/over-ons


GRENSINFOPUNT is dé vraag-gestuurde wegwijzer van de Nederlandse overheid voor burgers die zich voor hun werk of om andere redenen verplaatsen tussen Nederland en België of Nederland en Duitsland. 

Grensinfopunt is een initiatief van verschillende overheidsorganisaties Verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatie over wetten en regelingen zijn: Belastingdienst, UWV, het CAK en de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank: https://www.grensinfo.nl/gip/nl/index.jsp


(Noot HellenJGill) vergeet dus niet…
Belangrijk: Het CAK E121 zorg aanvraagformulier.
Voordat u uw huidige verzekering opzegt eerst E121 aanvragen.

Voor het afhalen van persoonlijke zaken en voor het bewijs van in leven zijn, kan tegenwoordig heel veel via een voor traject van Online (uitkerende instantie, plaatselijke Overheid) aanvragen. Vervolgens is jaarlijks nodig een bewijs van in leven zijn.
U kunt en/of in uw (nieuwe) woonland naar de Gemeente of -Ambassade. Voorts kunt u een jurist machtigen om u te ondersteunen in het regelen van al uw zaken.

Begin heel vroeg met het regelen van testamentaire zaken. Neem tijdig contact op met een jurist (gerechtelijk bekwaam en uw gemachtigde). Samen met familie (executeur testamentair) legt u uw burgerzaken (rechten en plichten) vast. Uw wensen, nalatenschap en overig van huishoudelijke aard (financieel, zaken nodig voor ziekenhuis opname, ongevallen, uitvaart, overig….)

Verhuizen of migreren heeft mooie en minder mooie kanten. Nieuwe omgeving, nieuwe indrukken, nieuwe leden tot uw netwerk, kortom innovatie verrijkt en versterkt lichaam en geest. Er is veelal voor zij die in die lange tunnel vertoeven, licht in zicht aan die andere kant van de tunnel. Voor anderen is het reden zo snel mogelijk terug te keren. 

Het CAK en E121 formulier (zorg) 
www.hetcak.nl/zelf-regelen/aanvraagformulier-verdragsformulier-121 .. CAK – aanvraagformulier – Verdragsformulier 121

Als u naar een verdragsland verhuist met een pensioen of uitkering uit Nederland, kunt u een formulier 121 aanvragen (14-09-2017, pdf, 74 kB) Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of u recht heeft op medische zorg voor rekening van Nederland. Als u daar recht op heeft, sturen wij u het formulier 121 toe. Succes met voorbereiden, HellenJGill

ABP 

Buitenland:
U betaalt zowel in het land waar u woont als in Nederland loonbelasting over uw pensioen. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt over welk land belasting mag heffen:
https://www.abp.nl/

Belastingdienst 

Belastingdienst
(Noot HellenJGill) Mijn ervaring is dat de Belastingdienst enkele jaren toetst verleden, heden en vooruitzichten toekomst aanpast. De vragenlijst is oneindig. Jij bent in een ander land en dus heb jij te beantwoorden of jij wel of geen Werkinkomen hebt, maar ook gaat men terug in de tijd om jouw Consumerend inkomen af te stemmen op Toekomst. Je bent dus nog even bezig na migratie, met de overheid van het land van Herkomst.
……
Neem altijd even contact op met uw Belasting consulent, of de Belastingdienst in uw Gemeente, eer u vertrekt. Zei geven u de juiste informatie, betreft Belasting plicht wel of niet in uw Woonland, na vertrek naar het Buitenland. Wel handig voor uitschrijving Gemeente. 
Voorts in EU (enkele landen in de rest van de Wereld) kan het dan voorkomen, dat u op gegeven moment twee (Belastingdienst) Burgerservicenummers bezit: https://www.belastingdienst.nl/ 

De Belastingdienst maakt links om rechtsom fouten, maar als u geluk hebt, wordt u automatisch gecompenseerd, binnen 5 jaar. Het duurt wel langer dan wanneer een specialist namens uw zaken tegen betaling gaat versnellen. Het ligt aan u waar voor gekozen wordt. Heel veel zelf lezen behoedt u ook van stress.

DigiD 

Nederlanders in het buitenland? Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit, kunt u ook een DigiD aanvragen. Hieronder vindt u een toelichting hoe u dit kunt doen. 

DigiD kan ook via de uitkerende instantie worden aangevraagd.
Zie website kun je aanvragen. Je krijgt dan in enkele gevallen zaken ook online aanvragen. Jij krijgt de aanvraag die ze voor je gedaan hebben dan per post toegestuurd en vervolgens moet jij ondertekenen en wederom opsturen (Bijvoorbeeld dus een uitkerende instantie als SVB) https://www.digid.nl 

DigiD voor Nederlanders in het buitenland 
Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit, kunt u ook een DigiD aanvragen. Hieronder vindt u een toelichting hoe u dit kunt doen: https://www.digid.nl/over-digid/digid-via-balieuitgifte

Verzekeringen 

(Noot HellenJGill) Kosten tot de grens worden door de beide landen anders berekend, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.  Staat dus los van vervoer tijdens ongevallen, ook afhankelijk van uw persoonlijke verzekering-clausules. Als je dus in het ene land begraven wilt worden, zorg dat je daar sterft (hihiiii, beetje humor….) of sluit een deel verzekering af in het (andere land) woonland. Zet je Uitvaartverzekering in bijvoorbeeld NL,
om in een Geldverzekering (of als het gunstiger is, premie stop en/of opnemen) en sluit in het nieuwe woonland een deel-uitvaartverzekering.

Natuurlijk kan men er voor kiezen zelf te sparen…….

Besparen op je uitvaartverzekering doe je door te vergelijken 

Vragen die anderen ook hebben over uitvaartverzekeringen.
Wat is een kapitaal uitvaartverzekering?
Op oudere leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten, kan dat?
Kan ik overstappen van uitvaartverzekering?
Wat is premie-indexatie bij een uitvaartverzekering?
Wat kost een crematie?
Wat kost een begrafenis?
Bestaat er een uitvaartverzekering voor kinderen?
Welke uitvaartmuziek is populair?

Het is iets waar we nog liever niet aan denken. Overlijden.
Echter is het kiezen van een uitvaartverzekering een belangrijke beslissing voor je zelf en voor de nabestaanden. Ongeveer 70% van de Nederlanders hebben op dit moment een uitvaartverzekering afgesloten. Dit geeft rust. Alle kosten van een begrafenis of crematiekosten zullen worden vergoed door de verzekering. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de gekozen dekking. Wanneer je een uitvaartverzekering gaat vergelijken zal je al snel merken dat er verschillen zitten tussen de verschillende dekkingsvormen.

Naast de hoogte van de dekking, wat afhankelijk is van de wensen, zit er een verschil tussen de uitkeringen van de verschillende uitvaartverzekeringen. De uitkering kan een vrij besteedbaar bedrag of een pakket zijn waarbij de wensen zijn vastgelegd.

Hierbij moet je denken aan een uitvaartkist, rouwkaarten of koffie met cake.
Door je uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering of crematieverzekering genoemd, te vergelijken zal je niet veel verschil zien qua maandprijs. Doordat je echter voor een periode van enkele tientallen jaren premie zult betalen kunnen kleine verschillen al snel vele euro’s schelen. Ben jij de volgende die gaat besparen? Wil je nog meer besparen dan alleen op je uitvaartverzekering, bekijk hier dan alle verzekeringen die je kunt vergelijken: https://ikvergelijkonline.nl/

SVB 

SVB: AOW aanvragen als u buiten Nederland? 
AOW aanvragen als u buiten Nederland woont | AOW | SVB
Al klant van de SVB. Dan hoeft u niets te doen. Als u bijvoorbeeld al een nabestaandenuitkering Anw of een remigratie-uitkering van ons krijgt, hoeft u niets te doen. Wij nemen dan ongeveer 6 maanden voor uw AOW-leeftijd contact met u op: http://www.svb.nl 

Info collected by HellenJGill.
I wish you a lot of succes.