Hellen-Jeanette Gill


Als onderweg naar ouderdom verleden gestaag inhaalt
Troost loslaten omdat toen ruimte biedt voor afleiding
Sjane Abtotz-HellenJGill2013

Periodically, we undertake various activities in cooperation. We are network Hellen Gill and Friends. Read about us on: https://hellenjgillproductions.wordpress.com/

If desired, you can follow us on our Podcast, YouTube, Facebook by clicking on the links at the bottom of our various widgets by name down here.
Gr Hellen Gill and Friends

Sjane Abtotz a virtual alterego of HellenJGill, who lives behind the horizon (8ter de horizon in Kimmeland on the edge of the earth) Network Hellen Gill and Friends, HellenJGill productions
Sjane Abtotz-HellenJGill

Gemaskeerde inspiratie
2019 werd 2020 men voorspelde 2021 en meende zeker te weten althans naar alle waarschijnlijkheid lang na 2022 een weinig resultaat op weg naar victorie te kunnen zegevieren waarna mens en natuur nog uit balans zullen bevestigen het virus in deze pandemie meester te zijn. Dichten dus nu door mij besloten om het andersoortige inademen af te stemmen op nieuwerwets uitademen, daar zingen het vocale klinken dempt tot hyperventilerende hijgklanken.

Sjane Abtotz-HellenJGill202011Gem

De Strijdtafel by Sjane Abtotz -HellenJGill
De Strijdtafel by Sjane Abtotz -HellenJGill

Historie
Ontstaat daar waar het zijn vervaagt uit het brein en zich vastkleeft altijd tegen die boezem van de ziel. Voor altijd in het hart zeg jij tegen geschiedenis. Dan zomaar uit het niet door een beeltenis of voorval wrikt deze zich los van de boezem en valt in de onderbuik. Een reden doet vervolgens historie omhoogschieten net als bij trampoline springen rakelings langs het hart. Voor even weer de herinnering maar nu zonder tranen en wederom een mens op aard die diens voorouder geschiedenis beschrijft. Nazaat jouw succes ligt in het verlengde van de ouder daarvoor en die daarvoor en die daar-. Periodiek parallel aan die route vol restjes en flarden in het geheugen kun jij dan jouw voorouder vereren. Geen mens die namens jou die verbinding hoeft te beheren. Sjane Abtotz-HellenJGill202011His

Sjane Abtotz-HellenJGill:
https://hellenjgillproductions.wordpress.com/2014/07/20/gill-hellen-jeanette/

Sjane Abtotz en haar vrienden: Go to my photo side en look in the Albums. https://www.flickr.com/photos/hellenjgill/