SympOrgNL, Bondru FM


St Symposium Organisatie Nederland (Symposia)
ondersteunt St Bondru FM Omroep in Amsterdam.

(Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid)
Uitvoerend Hellen Gill and Friends (Facilitair, Initiator)

Wilt u meer weten over St Bondru FM en St Symposium Organisatie Nederland? Er staat informatie op de website, maar u kunt er ook voor kiezen naar de radio uitzendingen te luisteren (volg link SALTO (Publieke Omroep)), of kom naar het Debat welke wij jaarlijks organiseren.

  1. Bondru FM Omroep: www.bondrufm.com
  2. SympOrg Nederland: http://symporgnederland.nl
  3. Standpunt Online: http://hellenjgill.com/
  4. Verleden en Heden: https://helnagi.wordpress.com

Uitzending: donderdags 19:00-21:00 uur (Officiële start 5 februari 2015)
Frequentie: Kabel 105.5 <==> Ether 107.9. Publieke omroep Amsterdam.
SALTO: www.salto.nl , Ga vervolgens naar: Radio-Caribbean FM-Bondru FM donderdagavond 19:00-21:00 uur: http://www.salto.nl/programma/bondru-fm

Wat is humanisme?

Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij hechten bijzonder aan zelfbeschikking: de vrijheid om op een manier te leven waar je zelf achterstaat. Deze individuele vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij anderen en je omgeving. Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid staan centraal. Humanisten hechten veel belang aan zelfontplooiing, vorming en cultuur. Ze geven bovendien de voorkeur aan dialoog in plaats van dogmatiek.
Meer informatie over humanisme vindt u op: http://www.human.nl/over-human/overzicht/wat-is-humanisme.html

Standpunten

U kunt deelnemen aan het Debat online, dat jaarlijks op locatie zal worden ingeleid.
Ga naar onze website voor (online) deelname aan de discussie kunt u zich aanmelden: https://www.facebook.com/hellengillandfriends

Debat

Stichting SympOrg Nederland, Hellen Gill and Friends
Netwerk Ondernemers in Samenwerking
Samenleving: http://symporgnederland.com

Omroep

Stichting Bondru FM, Bondru FM Omroep
Publieke Omroep Amsterdam (SALTO)
Media: https://hellengillandfriends.wordpress.com

Donateur worden?

Donateur worden?

Programmamakers

Hier vindt u informatie over samenwerkende ondernemers
en bij behorende activiteiten/programma’s Bondru FM omroep
Openbaar: https://www.facebook.com/stbondrufm

Inspirators

Zij inspireren, zijn deskundig, maatschappelijk breed maatschappelijk dragende activiteiten/initiatieven, maar bovenal nopen zij tot samenwerking omdat die sterkt. https://hellenjgillproductions.wordpress.com

Politiek

Overheid en Samenleving
Netwerk Politiek Geïnteresseerden
Hellen Jeanette Gill: https://hellenjgill.wordpress.com

Nieuwsbrief

Ga voor informatie naar onze nieuws website
Daar vindt u ook het archief met nieuws samenwerkende ondernemers
E-nyunsu (e-nieuwsbrief): https://hellenjgill.wordpress.com

Nature

Nature