Menü Startseite

HellenJGill-Sjane Abtotz

Sjane Abtotz (oprichter HellenJGill in 2014) is een virtueel alter ego dat samen met haar excentrieke familie en vrienden achter de horizon leeft in Kimmedorp. De verhalen zijn waargebeurd met een mix van kronkels, fictie en non-fictie. Sjane Abtotz staat bekend als de succesvolle Frau Abtotz. Ze is een gepensioneerde privédetective. Een kwelgeest voor de een en een reddende engel voor de ander. Zij is een Kimmedorper. Voorts is zij een alter ego it-er. Zij is een -Loogspecialist. Haar kantoor Abtotz lost vele cases op staat in Kimmedorp.

Inspecteur Sjane Abtotz en haar vier assistenten (de vogels) kunnen met elkaar communiceren. Zij zijn dus degene die na het uitvliegen, haar vertellen wat er in de buurt gebeurt. De inspecteur kan vele zaken (problemen, conflicten of cold cases) oplossen. Ze is ook de eigenaar van een radio- en televisiestation genaamd Ego media in Kimmedorp. Volg Frau Abtotz op verschillende websites. Zij en de inwoners van Kimmedorp vertellen hun verhaal. Odi! Sjane Abtotz-HellenJGill

Bondru FM Online, Hellen Gill and Friends, Symp on FM, Bondru FM Online, our Podcast (music, video, programs (stories and poems, foto views)

Sjane Abtotz (founder HellenJGill in 2014) is a virtual alter ego who lives behind the horizon together with her eccentric family and friends in Kimmedorp. Those stories are true, and we mix the format with fiction and non-fiction. Sjane Abtotz known as the successful Frau Abtotz. She’s a retired private investigator. A tormentor for some and A saving angel for the other. She is a Kimmedorp resident. She is also an alter ego it-er. She is a -Loogspecialist. Her office Abtotz dissolves many cases is in Kimmedorp.

Inspector Sjane Abtotz and her four assistants (the birds) can communicate with each other. So, they are the ones who, after flying out, tell her what is happening in the neighbourhood. The inspector can solve many cases (problems, conflicts, or cold cases). She is also the owner of a radio and television station named Ego media in Kimmedorp. Follow Frau Abtotz on several website. She and the people of Kimmedorp are telling their stories. Odi! Sjane Abtotz-HellenJGill.

Frau Abtotz and her four assistants (the birds) can solve all cases.

Scheppende! (Creative)
Art in General – Animations, Cartoons, Poems Stories
by Sjane Abtotz-HellenJGill
Go for more Cartoons from Sjane Abtotz-HellenJGill to my YouTube channel

De onbekende Kimmedorper, Sjane Abtotz-HellenJGill2021

Kimmedorp video: https://youtube.com/hellenjgill
Kimmedorp people Http://sjaneabtotzhellenjgill.wordpress.com/
Lees meer over Hellen Jeanette Gill, ICT-er, muzikant (omgaan met melodie, tekst, ritme en bewegen: https://hellenjgillproductions.wordpress.com/2014/07/20/gill-hellen-jeanette/

Go to my photo side en look in the Albums. https://www.flickr.com/photos/hellenjgill/

Bondru FM Online, Hellen Gill and Friends, Symp on FM, Bondru FM Online, our Podcast (music, video, programs (stories and poems, foto views)

Kategorien:Sjane Abtotz-HellenJGill

Tagged as:

Network Hellen Gill and Friends

Creative! (Scheppende!) Art in general.
Performances: Hellen Gill and Friends is an entrepreneurial network.
The Schrijfclub2021 is our network group in writing stories. Sjane Abtotz-HellenJGill is an alter ego who lives behind the horizon, together with her excentriek friends. This community has its domicile also behind the horizon in Kimmedorp. Den fisiti fu Frau Sjane Abtotz. Just follow Network Hellen Gill and Friends1982: https://hellenjgill.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/hellenjgill Network: https://twitter.com/sjaneabtotzhellenjgill

%d Bloggern gefällt das: