Tools, Toekomst

Tools voor Toekomst in de brede zin van het woord. Methoden, Strategieën, Aanvuren, Aanpakken, Ondersteunen en Controleren.

Ga voor updates naar onze openbare Facebook site:
https://www.facebook.com/gillhellenjeanette

UNESCO 

 The lab of ideas, the lab for change!
The lab of ideas, the lab for change!

Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defences of peace must be constructed.
UNESCO Constitution. 
What is UNESCO? UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It seeks to build peace through international cooperation in Education, the Sciences and Culture. UNESCO’s programmes contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals defined in Agenda 2030, adopted by the UN General Assembly in 2015: https://en.unesco.org/

Jules Rijssen

Jules Rijssen, WO-2 Suriname
Stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname(ROS) https://helnagi.wordpress.com/

St ROS, Recreatie Oorlogsveteranen Suriname FotoCrights20170622LaurenceVGill
St ROS, Recreatie Oorlogsveteranen Suriname FotoCrights20170622LaurenceVGill

Astrid Elburg 2018

Astrid Elburg wordt door bedrijven geraadpleegd voor de ontwikkeling van ethisch, strategisch en persoonlijk leiderschap. Zij levert adviezen en ideeën die organisatie en medewerkers snel en wezenlijk in beweging zetten.
Lees Astrid Elburg, De Gunfactor: Geloven, Gunnen, Groeien en Genieten … Via processtappen van de morele dilemma methode en de socratische dialoog faciliteert Astrid Elburg leiderschapstrajecten voor management, bestuur en raden van toezicht: http://www.elburgconsultancy.nl/

Skin Deep #7 – Money Talks
Welke rol speelt kleur in de economie? Hoe belangrijk is geld voor gelijkwaardigheid? Diversiteit wordt inmiddels door grote bedrijven ingezet als marketingstrategie en weerspiegelt lang niet altijd de samenstelling van de organisatie, laat staan wie er winst maakt. Zwarte cultuur is dikwijls uitgebuit door witte multinationals: https://www.salto.nl/programma/rode-hoed-media/PSjsrSVLQOg0uuCkwEsS2 

Elburg De Gunfactor: Geloven, Gunnen, Groeien en Genieten.
Elburg De Gunfactor: Geloven, Gunnen, Groeien en Genieten.

Lees ook: https://www.parool.nl/amsterdam/astrid-elburg-helpt-mensen-ontsnappen-kijk-als-kind-naar-de-wereld~a4355071/

Barryl Biekman 2018 

Barryl Biekman, lancering LBOCSAAN in Den Haag 2018.
Barryl Biekman, lancering LBOCSAAN in Den Haag 2018.

Een ieder moet in Nederland op gelijkwaardige voet volledig kunnen beschikken over het genot van alle rechten en fundamentele vrijheden van de mens zoals erkend in alle toepasselijke internationale verdragen.

Dat houdt op de eerste plaats in dat afgerekend moet worden met alle verwerpelijke theorieën en de daaraan gekoppelde waandenkbeelden over Afrika en Afrikanen en de nazaten. ……….

Lees meer over de lancering van de LBO Raad op 15 december 2018: https://app.box.com/s/4dig4izdbxjsk4nrcjnmftjgddeu0dj5 
Lees meer over: https://app.box.com/s/xg3ph4scf5l0jfipao9obeq7w66hfaou

Nederlandse Klimaat aanpak 

Nederlandse klimaataanpak 2015-heden.
Nederlandse klimaataanpak 2015-heden.

De Nederlandse aanpak bestaat uit het verminderen van broeikasgassen (mitigatie) en het klimaatbestendig maken van Nederland (adaptatie). Alle maatregelen tot 2030 staan in de Klimaatagenda (2013) en in het Energieakkoord (2013).
Nederland heeft zich verbonden aan het VN-Klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs is ondertekend. Bijna 200 landen hebben ingestemd met de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen dermate terug te dringen dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot ruim beneden 2 graden ten opzichte van het niveau van vóór de opkomst van de industrie. Het streven is maximaal 1,5 graad opwarming.
Wat betekent 2 graden-doelstelling? Twee graden wordt gezien als een omslagpunt waarbij natuurlijke processen zo veranderen dat ze onomkeerbaar zijn. Sommige wetenschappers vermoeden dat dit al bij 1,5 graad is: https://magazines.rijksoverheid.nl/knmi/knmispecials/2016/01/wat-doet-de-overheid