E-NYUNSU: NWSB 3EJR NR01 jan-mrt2015

Adviesgesprekken groep 8.

Mocht u een kind in groep 8 hebben, dan weet u als geen ander dat dit een heel leuk, maar ook heel spannend jaar voor u en uw kind is. Binnenkort is uw kind geen Basisschool kind meer, maar gaat het naar De Middelbare school.

Vragen als

”Naar welke school moet mijn kind, en zit mijn kind wel op de juiste plek, en wat als het toch niet goed gaat?”…….. …………….., kunnen worden ondervangen door het adviesgesprek met de leerkracht van groep 8 van de basisschool van uw kind. Bij het eerste rapportgesprek in groep 8 krijgen de ouders van de leerkracht een voorlopig advies voor passend voortgezet onderwijs van hun kind. De afgelopen periode was een hele spannende tijd, want op alle basisscholen zijn deze adviesgesprekken gehouden. Tijdens dit gesprek hebben de ouders een definitief advies van hun kind gekregen.

Dit advies is gebaseerd op

  1. De Cito entreetoets, die uw kind eind groep 7 heeft gemaakt.
  2. De resultaten van het leerlingvolgsysteem dat vanaf groep 1 door de school wordt bijgehouden.
  3. En wat heel belangrijk is, er wordt gekeken naar de werkhouding/motivatie van uw kind.

Het maken van de toets is verplicht om toegelaten te worden tot het voortgezet onderwijs en heeft de afgelopen jaren bewust of onbewust erg veel druk op de kinderen gelegd. In tegenstelling tot andere jaren, wordt dit advies al voor de Cito eindtoets (dit jaar in april a.s.) gegeven. Dit heeft altijd mijn persoonlijke voorkeur gehad en zorgt ervoor dat u met de groepsleerkracht tot een doordachte keuze voor uw kind komt.

Bron

Links: www.schooltv.nl/weekjournaal Aflevering: Klokhuis Cito Lezen: “Hoe overleef ik de brugklas”. Een boek van Francine Oomen. Archief link: www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-cito/#q=klokhuis%20cito

Bijlmerparktheater 2015-03-04

Wie is er bang voor het F-woord?

Feminisme en de antiracisme strijd. Een intergenerationeel gesprek.

Op 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag, dus tijd voor een goed gesprek. In een speciale talkshow in het kader van Internationale Vrouwendag gaan drie generaties feministen met elkaar en met het publiek in gesprek. Centraal staat de vraag welke inzichten het feminisme de antiracisme beweging in Nederland kan bieden. Gloria Wekker, Philomena Essed, Hodan Warsame, Ramona Sno en Nancy Jouwe, drie generaties feministen, gaan met elkaar en met het publiek hierover in gesprek.

Waarom dit onderwerp?

De tijd is er rijp voor. Sinds ongeveer een jaar is het r-woord terug in het publieke domein in Nederland. We hebben het weer over racisme. Sterker nog, er lijkt nu eindelijk erkend te worden dat racisme bestaat. Dit inzicht loopt bijna synchroon met de uitgave van Dutch Racism, een publicatie die uitlegt hoe typische Nederlandse vormen van racisme werken. Wat leert Dutch Racism ons?

De wortels van het Nederlands racisme liggen in haar verleden. Er is een link met het Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme. Wat valt daarover te zeggen? Inmiddels kunnen we spreken van een tweede golf in de antiracisme beweging, een bloeiende, actieve, kolkende beweging van met name jonge zwarte en gekleurde vrouwen en mannen, die zichtbaar is en divers. Ze counteren niet alleen, ze willen ook de agenda bepalen. Waar staat die tweede generatie voor? Er worden successen geboekt, die zijn belangrijk. Maar er zijn ook zorgen, waarover? En hoe zag de eerste golf er uit? Vragen waarop we een antwoord proberen te vinden in de talkshow.

Meer over de deelnemers

Gloria Wekker en Philomena Essed zijn beide veteranen die als activisten, beleidsmakers en intellectuelen vanaf de jaren 70/80 tot nu actief zijn op het gebied van racisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking, zoals homofobie.

De jonge activisten Hodan Warsame (Redmond Radio) en Ramona Sno (van blogsite dis/content) zijn bezig met een serie artikelen waarin ze een aantal problemen aankaarten binnen de antiracisme beweging.

Nancy Jouwe, die samen met Gloria Wekker en Maayke Botman een boek samenstelde over de Zwarte Migranten en Vluchtelingen (ZMV) vrouwenbeweging in Nederland, is de host vanavond.

Organisatie: Bijlmer Parktheater, Krater Art & Community en Kosmopolis Utrecht: http://bijlmerparktheater.nl/wie-er-bang-voor-het-f-woord-04-march-2015

Paul Witteman 

NTR: Podium Witteman wordt het wekelijkse muzikale feest van presentator Paul Witteman. Samen met huispianist en cabaretier Mike Boddé en muzikale spin in het web Floris Kortie ontvangt hij gasten met bijzondere verhalen. Daarnaast is er ruimte voor jong talent en zijn er live optredens van topmusici.

Iedere zondag vanaf 18 januari om 17.10 uur live vanuit De Hallen Studio’s in Amsterdam. Toegang is gratis, een consumptie is inbegrepen: http://ntr.nl/page/bijwonen-podium-witteman

Paramaribo 2015-03-01

PARAMARIBO – Er zullen komende maandag weer gedigitaliseerde Surinaamse archieven die zich in Nederland bevinden, online worden geplaatst op zowel de website van het Nationaal Archief Suriname als die van het Nationaal Archief Nederland. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht.

Het gaat om negentien archieven, waaronder het Archief van de Gouverneur van Suriname 1951-1975, het Archief van de Gouvernementssecretarie 1722-1828, het Archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds en het Archief van het Gemeentebestuur van Suriname.

Tegelijk worden van deze gedigitaliseerde archieven, de originelen naar Suriname teruggebracht. Het gaat om totaal 156,41 strekkende meters. De teruggave is in het kader van het ‘Plan van Aanpak betreffende de Teruggave van Archieven door Nederland aan Suriname’, dat in oktober 2009 door de vertegenwoordigers van de nationale archiefinstellingen van Suriname en Nederland is ondertekend: www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/03/01/negentien-gedigitaliseerde-archieven-online

Amsterdam 2015-02-12 

HellenJGill ging samen met Beeldend kunstenaar, Patricia Kaersenhout, naar het Vrouwenhuis, betreft een bijzonder film project, van Patricia K. Wij gingen even terug in de tijd. Het Vrouwenhuis, thans in de volksmond, “De Nieuwe Heer”, een Broedplaats voor (Klein) ondernemerschap. Op de Nieuwe Herengracht 95 bevond zich het Vrouwenhuis, bolwerk van (feministische) activiteiten. Het pand werd gekraakt op 4 juni 1973.

Het Vrouwenhuis, bevond zich al lang niet meer op dat adres in Amsterdam.

Stichting Akantes runde het gebouw. De (hoofd)activiteit van Stichting Akantes is maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting, waaronder zalenverhuur.

Wij gingen even terug in de tijd. Het Vrouwenhuis met een rijke historie, heeft nu andere bewoners. De naam in de volksmond, “De Nieuwe Heer”, thans een Broedplaats voor (Klein) ondernemerschap.

Project Patricia Kaersenhout

Volg haar in Social media, betreft haar bijzonder (internationaal) film project.

Patricia Kaersenhout is beeldend kunstenaar, cultureel activist en ‘womanist’. Ze is geboren in Nederland, maar is van Surinaamse afkomst. Kaersenhout onderneemt een artistieke reis waarbij zij onderzoek doet naar de betekenis van onzichtbaarheid als gevolg van de Afrikaanse Diaspora en kolonialisme en dit in verband brengt met haar eigen opvoeding binnen een West-Europese cultuur. Haar werk is ook politiek en roept daarbij vragen op over de Afrikaanse Diaspora en haar relatie met feminisme, seksualiteit, racisme en de geschiedenis van de slavernij. In 2009 nam zij deel aan Wakaman, een uitwisselingsproject tussen kunstenaars van Surinaamse afkomst in Suriname en in West-Europa, wat resulteerde in een publicatie en een tentoonstelling in Ford Zeelandia, Paramaribo. Dat jaar zag ook de verschijning van haar eerste eigen publicatie: Invisible Men, dat 42 werken op papier bevatte, geïnspireerd door het boek Invisible Man van Ralph Ellison: www.wdw.nl/nl/participant/patricia-kaersenhout-nl

Website: http://pkaersenhout.com

Patricia Kaersenhout

Patricia Kaersenhout

Het Vrouwenhuis

Op de Nieuwe Herengracht 95 bevond zich het Vrouwenhuis, bolwerk van feministisch activiteiten. Het werd gekraakt op 4 juni 1973. Behalve de Sofa was er het volgende te vinden.

Stichting Vrouwenhuis.

Vrouwenhuis Amsterdam is het hoofdstedelijk vrouwencentrum. Het biedt onderdak aan een groot aantal vrouwenorganisaties, heeft spreek- en inloopuren en organiseert politiek-culturele activiteiten.

Het Vrouwenhuis in Amsterdam, Akantes, tot 2014.

Het Vrouwenhuis in Amsterdam, Akantes, tot 2014.

Vrouwen Organisaties

  1. Voor meer informatie betreft het vrouwenhuis, kunt u het archief IIAV raadplegen.
  2. Het vrouwenhuis Amsterdam is een : http://park.org/Guests/Amsterdam/vrouwenhuis
  3. Vrouwen Nu Voor Later: www.vrouwennuvoorlater.nl/huizen/adam/index.htm
  4. Enkele foto’s in de Map Historie: https://www.flickr.com/photos/hellenjgill/sets

Organisaties in het Vrouwenhuis

Hellen Gill and Friends (muziek formatie) heeft er menigmaal opgetreden.

STICHTING VROUWENHUIS 625.20.66

(beheer- en activiteitenstichting)

telefonische info ma. t/m vr. van 11-16 uur

bibliotheek wo. van 12-17 uur en do. van 12-21 uur

inloopcafé wo. & do. van 12-17 uur

schaakcafé am.van 19.30-23 uur

STEUNGR.ARBEIDSONGESCHIKTE VROUWEN 620.24.29

(org. voor belangenbehartiging & info)

spreekuur di. van 14-16 uur

themamiddag iedere 2e ma. van de maand

COMITE VROUWEN EN DE BIJSTAND 624.66.66

(org. voor belangenbehartiging & info)

spreekuur wo. & vr. van 10-12 uur

ZAMI (zwarte/migrantenvrouwencentrum) 639.31.38

activiteitencafé Zamicasa wo. 16-22 uur

DIVORTIUM (bond voor gescheiden vrouwen) 624.58.34

spreekuur 2e wo. van de maand van 10.30-12 uur

N.V.B. (ver. Nederlandse Vrouwen Beweging) 625.69.03

maandblad VROUWEN wo. 11-17 uur

VROUWENPARTIJ 638.10.87

(politieke partij van en voor vrouwen)

sociëteit 1e wo. van de maand van 19.30-21.30 uur

VERENIGING LOV 625.77.67

(ver. land. overlegorgaan vrouwenhuizen)

SURPLUS 620.77.67

(tweemaandelijks blad over literatuur v. vrouwen)

8 MAART COMITE AMSTERDAM 625.20.66

(secr. viering internationale vrouwendag)

WOUW AMSTERDAM 620.07.22

(netwerk van maatschappij-kritische 50+ vrouwen)

VROUWEN BELLEN VROUWEN 625.01.50

(praat-, luister- en infotelefoon)

di. & do. van 9.30-12.30 uur en 19.30-22.30 uur

wo. van 9.30-12.30 uur

OLYMPIC PEACE MOVEMENT 622.16.06

(ondersteuning projecten in voormalig Joegoslavie)

CHINESE VROUWENVERENIGING A’DAM e.o. 625.20.66

(voorlichting, culturele activiteiten, belangenbehartiging)

Algemene Informatie

Vrouwenhuis Amsterdam is het hoofdstedelijk vrouwencentrum. Het biedt onderdak aan een groot aantal vrouwenorganisaties, spreek- en inloopuren en politiek-culturele activiteiten. Stichting Vrouwenhuis beheert het pand op emancipatorische doelstellingen en ondersteunt de brede vrouwenbeweging. Zij neemt initiatieven tot het organiseren van cursussen. vernieuwende discussies en netwerken.

Het gebouw is mooi gelegen aan de gracht. Het omvat meerdere verdiepingen en een grote tuin.

Activiteiten Stichting Vrouwenhuis

informatiecentrum

telefonische informatie en doorverwijzing van diverse spreekuren, activiteiten en (vrouwen) organisaties in Amsterdam. Iedere maandag tot en met vri dag van 1 l- 1 7 uur. 020 6xxxxxxxxx.

uitgebreid prikbord en foldermateriaal

leestafel met een dagblad en actuele week- en maandbladen

maandelijks programma-overzicht van de activiteiten in het Vrouwenhuis Amsterdam

vrouwenbibliotheek

De bibliotheek beschikt over een breed aanbod van romans, detectives, autobiografieën, reisverhalen tot en met theorie-boeken. De collectie omvat ruim 3.500 boeken. De openingstijden zijn woensdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 12.00 tot 21.00 uur. De kosten van het lidmaatschap inclusief nieuwsbrief zijn fl 15,- per jaar.

literair café

De werkgroep bibliotheek organiseert om de twee maanden een literair café, waarin schrijfsters voorlezen uit haar werk inspirerende thema’s aan bod komen. De toegang is fl 3,50 voor leden en fl 5,- voor niet-leden.

Politiek café

Om de twee maanden is er een politiek café met een spreekster en gelegenheid voor vragen en discussie. In het politiek café komen onderwerpen aan bod, die aansluiten bij de actualiteit en strategieontwikkeling van de vrouwenbeweging. De toegang is vrij.

Café

inloopcafé. Vrouwen kunnen iedere woensdag en donderdag van 11 tot 17 uur binnenlopen voor een kop koffie, een rustig moment om de krant te lezen of gewoon wat gezelligheid.

schaakcafé ‘En Passant’ iedere maandagavond van 19.30 tot 23 uur.

vrouwencafé. Het café is gedurende het seizoen meerdere avonden in de week open. Er zijn regelmatig tentoonstellingen van bekende en onbekende kunstenaressen.

Cursussen en gespreksgroepen

Twee maal in het jaar starten nieuwe cursussen. Het aanbod is divers en is gericht op weerbaarheid van vrouwen en ontspanning.

Zalencomplex

Het huis heeft een zalencomplex met verschillende grote en kleine zalen te gebruiken voor vergaderingen, manifestaties, congressen en culturele activiteiten. Er zijn voorzieningen aanwezig zoals geluids- en videoapparatuur, fax en kopieerapparaat. Het café kan ondersteuning bieden voor consumpties en catering.

Kantoren

Het huis biedt kantoorruimten aan diverse non-profit vrouwenorganisaties tegen een verbruikersvergoeding.

Internet

Stichting Vrouwenhuis is aangesloten op internet. Vrouwenorganisaties kunnen gebruik maken van het abonnement en de faciliteiten tegen een gebruikersvergoeding.

Vrijwilligsters

Bovenstaande activiteiten bieden een leuke werkplek voor vrouwen, die vrijwilligerswerk zoeken. Geïnteresseerden voor bibliotheek-, bar- en administratief werk en het onderhoud van het pand en/of tuin kunnen bellen voor een afspraak.

Kantoor

Het kantoor is maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer: 020-6xxxxxxxx voor vragen over de activiteiten, de cafétijden, inschrijving cursussen en het verhuur van de zalen.

Donaties

Donaties vormen een belangrijke ondersteuning van de werkzaamheden. Donateurs die ¦ 25,– per jaar op gironummer 298.23.58 t.n.v. penningmeester Stichting Vrouwenhuis storten, ontvangen regelmatig informatie over de activiteiten in het Vrouwenhuis.

Openbaar vervoer

Het Vrouwenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: tram 7 halte Plantage Parklaan, tram 9 en 14 halte Muiderstraat en metro halte Waterlooplein, uitgang Hortus Plantsoen.

Stichting Vrouwenhuis

Nieuwe Hxxxxxxx xx, xxxx RX AMSTERDAM

tel.: 020-6xxxxxxxxx, fax: 020-6xxxxxxxx. womenctr@xxxxxxxxxx